Жәмила Асанова

"Азаматтық қоғамды дамыту қауымдастығының" атқарушы директоры